AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 41048 razy

Zajęcia dodatkowe

Opublikowano: 13 listopada 2018

Akademia dobrych manier

zagadnienia na rok szkolny 2018/2019

PAŹDZIERNIK
Magiczne słowa: dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam.
Podstawy dobrego wychowania.

LISTOPAD
Kultura w przedszkolu.
Grzeczne zachowanie w zabawie z rówieśnikami, podczas zajęć. Odnoszenie się do dorosłych osób – pracowników przedszkola i gości. Wprowadzenie kodeksu dobrego przedszkolaka.

GRUDZIEŃ
Moja rodzina.
Przestrzeganie zasad dobrego wychowania wobec członków rodziny: uprzejmość, prawdomówność, schludność, pomoc innym, obowiązki w domu.

STYCZEŃ
Przy stole.
Nakrywanie do stołu. Posługiwanie się sztućcami. Kulturalne jedzenie. Zjadanie różnych rodzajów potraw.

LUTY
Zawieranie znajomości.
Sztuka prezentacji. Rola uśmiechu i stroju odpowiedniego do okoliczności. Uprzejmość wobec innych.

MARZEC
Czystość.
Dbanie o czystość ubrania, ciała, oraz najbliższego otoczenia. Zachowanie w łazience w domu i w przedszkolu.

KWIECIEŃ
Sztuka pięknej rozmowy.
Rozmowa z rówieśnikami i dorosłymi. Nieprzerywanie innym, wyrażanie zainteresowania tym, co mówi rozmówca. Niewtrącanie się do rozmowy innych. Grzeczne odmawianie. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennym życiu.

MAJ
Kultura w miejscach publicznych.
Zachowanie na ulicy, w sklepie, kinie, teatrze, restauracji, w instytucjach życia publicznego.

CZERWIEC
Zachowanie w środowisku przyrodniczym.
Zasady prawidłowego zachowania w lesie, parku, na łące. Traktowanie zwierząt i roślin. Zachowanie w ogrodzie zoologicznym.

 

Warsztaty plastyczne w naszym przedszkolu

„ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy,
ponieważ wiedza jest ograniczona”.
A. Einstein

Twórczość plastyczna jest bardzo ważną formą działalności dziecka. To właśnie dzięki niej mały człowiek pobudza swoje myśli i emocje, a także rozwija swoją inwencję twórczą oraz kreatywność. Zabawy plastyczne pozwalają dzieciom rozwinąć ich naturalną ciekawość świata, a także budują wiarę we własne możliwości. Tak wiele uśmiechu na twarzy sprawia dziecku do końca skończona praca, która nie rzadko przecież wymaga od niego ogromnego wysiłku.

Na warsztatach dzieci utrwalają dobrze już im znane techniki plastyczne, takie jak rysowanie, malowanie, lepienie, ale również poznają nowe np. rysowanie piaskiem i klejem, rysowanie świecą, wydrapywanie z kaszy czy collage.

Warsztaty odbywają się raz w miesiącu dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych 4- latki, 5 i 6 – latki. Prace wystawiane są na tablicy korkowej na I piętrze.

Realizacja warsztatów z pewnością przyczynia się do wszechstronnego rozwoju dzieci 🙂

Prowadząca: Karolina Wardzińska

 

Warsztaty fotograficzne w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie

Kreatywne i rozwijające wyobraźnie zajęcia fotograficzne przez zabawę z aparatem cyfrowym. Zabieramy dzieci w magiczny świat fotografii.

Zajęcia naszego kółka fotograficznego rozpoczęto od IX. 2018 r. odbywają się raz w miesiącu.

Prowadząca mgr Iwona Illich ukończyła kurs fotograficzny w ramach projektu unijnego „Poprawa kompetencji mieszkańców Gminy Mieroszów w zakresie fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej”

W zajęciach biorą udział chętne dzieci wykazujące zainteresowanie fotografią z grup: 5 – 6 letnich.

Gr. Kasztanki: Dominik Kluczyński. Janek Jędrzejewski

Gr. Motylki: Zuzanna Gargol. Franek Szczapa, Zofia Parzelska, Piotrek Przewłocki, Hanna Wieczorek

Głównym celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na otaczający je świat, pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej. Dzieci poznają początki fotografii. Uczą się jak prawidłowo trzymać aparat i jak robić zdjęcia. Największą radość sprawia im możliwość samodzielnego wykonania zdjęcia np. koledze lub koleżance. Zajęcia przynoszą dzieciom dużo radości i zadowolenia, chętnie słuchają i wykonują poleceń prowadzącej warsztaty oraz pomagają sobie.

Prowadząca: mgr Iwona Illich

 

Warsztaty przyrodniczo-leśne

W roku szkolnym 2018/2019 warsztaty przyrodniczo-leśne prowadzone są dla dzieci 5,6-letnich, przejawiających zamiłowanie do przyrody, a szczególnie do lasu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

We wrześniu pierwszy raz dzieci spotkały się z prowadzącą, Alicją Kornalewicz. Warsztaty odbyły się na Parkowej Górze. Podczas spaceru dzieci starały się zidentyfikować mijane drzewa i krzewy, wypatrywały grzybów, ptaków i drobnych zwierząt. Ściśle przestrzegały zasad zachowania w środowisku leśnym – nasz park ma dużo wspólnego z lasem, człowiek jest tam rzadkim gościem, więc można go potraktować jako namiastkę lasu. Występują tam podstawowe gatunki drzew, charakterystyczne dla naszych okolic: świerk, modrzew, jesion, klon, buk, jarząb. Spośród rzadziej spotykanych dzieci rozpoznały sosnę i kasztanowca.

Podczas drugiego spotkania uczestnicy również udali się na Parkową Górę. Tym razem zadaniem dzieci było zebrać po pięć interesujących je okazów. Przedszkolaki znalazły kasztany, żołędzie, bukiew, mech, patyki, szyszki. Podczas swobodnych rozmów z prowadzącą dowiadywały się, po co drzewa mają nasiona, dlaczego jesienią spadają liście i kto się żywi kasztanami czy szyszkami.

Wszyscy uczestnicy z radością i ożywieniem uczestniczyli w zajęciach.

Prowadząca: Alicja Kornalewicz