AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 37572 razy

Informacja dla Rodziców!

Opublikowano: 24 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie rozpoczyna realizację zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (inny sposób kształcenia).

Informuję, że realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie odbywała się w poszczególnych grupach wychowawczych, w sposób i metodami ustalonymi wspólnie z rodzicami, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć i możliwości wychowanków. Do tego celu wykorzystamy adresy e-mail oraz stronę internetową Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie www.przedszkole-mieroszow.pl

Konsultacje z nauczycielami będą możliwe poprzez pocztę elektroniczną.

Wszelkie uwagi, pytania, propozycje proszę przesyłać na adres e-mail: przedszkolemieroszow@op.pl

W imieniu własnym i społeczności Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie życzę Państwu zdrowia, wytrwałości.
Uważajcie Państwo na siebie i swoje rodziny.

Zostańmy w domu!

 

Z poważaniem 

Iwona Schienke

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie