Logo Przedszkola w Mieroszowie Element górny

AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 146173 razy

Gabinet logopedy, terapeuty pedagogicznego i terapeuty integracji sensorycznej

Opublikowano: 13 listopada 2018

GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

To, że widzimy błękitne niebo, czujemy smak czekolady, słyszymy dźwięk gitary, to że wiemy, że jesteśmy głodni, spragnieni, wypoczęci albo senni, a także to, że potrafimy rozróżnić zapach bzu od zapachu chleba, dźwięk skrzypiec od świergotu wróbla, uczucie sytości od głodu zależy od naszych zdolności do odbioru bodźców, które odpowiednio przetworzone w OUN pozwalają nam na podejmowanie celowego działania.

Zajęcia integracji sensoryczne w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie odbywają się w profesjonalnej sali integracji sensorycznej, która jest wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty i pomoce do terapii. Są to zajęcia indywidualne prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę integracji sensorycznej. Warunkiem uczestnictwa w terapii jest zakwalifikowanie dziecka do pomocy psychologiczno – pedagogicznej i dostarczenie diagnozy integracji sensorycznej

,, Integracja Sensoryczna to „możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania”.

 Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom. Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją, dlatego jeżeli zaniepokoją nas jakieś zachowania dziecka, warto udać się do specjalisty, który doradzi, jak ćwiczyć z dzieckiem w domu, bądź zaproponuje terapię.

Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiedni sprzęt do stymulacji systemów:

  • przedsionkowego
  • proprioceptywnego
  • dotykowego
  • wzrokowego
  • słuchowego
  • węchowego

 

Poniżej znajduje się kilka sygnałów, które mogą świadczyć o potencjalnych zaburzeniach sensorycznych dziecka.

OBJAWY ZACHOWANIE DZIECKA
Nadwrażliwość na bodźce – Unika fizycznej bliskości i dotyku.

– Lubi nosić tylko specyficzne rodzaje ubrań, przeszkadzają mu metki.

– Nie lubi brudzić się klejem i farbami.

– Nie lubi obcinać paznokci, czesać się i myć zębów.

– W głośnych miejscach staje się marudne, czy poddenerwowane.

– Źle reaguje na głośne dźwięki, np. muzyki, odkurzacza.

Zbyt mała wrażliwość bodźce – Nie zauważa zadrapań, czy siniaków spowodowanych upadkiem

– Kolorując, bardzo mocno dociska kredkę

– Poszukuje głośnych dźwięków

– Lubi być mocno przytulane, lub samo mocno przytula.

Problemy z równowagą – Ma słabą równowagę, często upada lub się potyka

– Idąc po pokoju obija się o meble

– Ma kłopoty ze swobodnym poruszaniem się

Agresja – Łatwo wpada we frustrację, reaguje agresją na przytłoczenie odbieranymi bodźcami
Ruchliwość – Jest w ciągłym ruchu i wszędzie go pełno

– Cały czas trzyma coś w rączkach i tym porusza

– Trudno mu się skoncentrować, łatwo się rozprasza.

Opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych – Ma problemy z samodzielnym zapinaniem guzików, sznurowaniem butów

– Ma trudność uczeniu się nowych umiejętności ruchowych (łapanie piłki, jazda na rowerze)

– Niepoprawnie trzyma ołówek, sztućce czy nożyczki

– Niepewnie wchodzi lub schodzi po schodach

– Ma kłopoty z wycinaniem, rysowaniem po śladzie

Wybredność w jedzeniu – Unika nowych smaków

– Jest wybredne pod względem konsystencji spożywanych pokarmów

– Ma tendencję do wypychania sobie ust jedzeniem

Terapeuta integracji sensorycznej

Iwona Schienke

Terapia Pedagogiczna

Zajęcia terapii pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie prowadzi mgr Małgorzata Jasiak, nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapeuta pedagogiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej, w wymiarze 3 godz. tygodniowo.

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, mające na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca się na usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

Podczas pacy z dzieckiem stosowane są metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka:
– elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
– muzykoterapia
– bajkoterapia
– wybrane techniki relaksacyjne
– ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
– Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
– elementy Pedagogiki Zabawy

Terapia logopedyczna

Zajęcia terapii logopedycznej prowadzi mgr Alicja Kornalewicz, nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda.

Zadanie logopedy w przedszkolu polega na przygotowaniu dzieci do nauki w szkole pod względem prawidłowego rozwoju mowy. Ważne jest nie tylko bogate słownictwo oraz logiczna, składniowa i gramatyczna forma wypowiedzi, ale też czysta i wyraźną wymowa. Zaburzenia mowy dotyczą dużej części dzieci przedszkolnych.

Logopeda przedszkolny prowadzi zajęcia przede wszystkim z dziećmi 6, 5-letnimi. W miarę możliwości opiekuje się również młodszymi przedszkolakami.

Zadania logopedy w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie:
1. Diagnoza: prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy, diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej.
2. Terapia: prowadzenie terapii indywidualnej w wymiarze 9 godzin tygodniowo.
3. Profilaktyka: pogadanki dla rodziców, konsultacje logopedyczne, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, wychowanków i nauczycieli