Logo Przedszkola w Mieroszowie Element górny

AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 146173 razy

Przedszkole współcześnie

Opublikowano: 13 listopada 2018

ATRYBUTY PRZEDSZKOLA:

 1. Dostrzeganie w każdym dziecku jego indywidualności
 2. Dobrze zorganizowany i otwarty na potrzeby rodziców dyrektor placówki
 3. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 4. Życzliwość, takt i wyrozumiałość pracowników przedszkola
 5. Wykorzystywanie w pracy metod aktywnych
 6. Wyposażenie placówki w ciekawe zabawki, pomoce dydaktyczne i akcesoria
 7. Bezpieczny i estetycznie zagospodarowany teren wokół placówki
 8. Możliwość aktywnego udziału rodziców w życiu przedszkola
 9. Współpraca z środowiskiem lokalnym
 10. Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów, konferecji o zasięgu gminnym i powiatowym
 11. Różnorodność zajęć dodatkowych
 12. Opieka logopedyczna i terapeutyczna

SPACER PO PRZEDSZKOLU:

 • Przedszkole stanowi odrębny budynek otoczony zielenią. Zarówno budynek jak i teren wokół przedszkola jest estetyczny i dobrze zagospodarowany. Bezpieczny i ciekawy sprzęt placu zabaw zachęca do aktywności.
 • Budynek przedszkola to obiekt XVIII wieczny wpisany do rejestru zabytków, piękna klatka schodowa i stylizowane drzwi w holu, drewniana stolarka drzwiowa, poddana renowacji, urocze witraże na klatce schodowej dodają uroku i tworzą specyficzny klimat budynku.
 • W holu przedszkola, który zmienia się stosownie do aktualnych wydarzeń oraz uroczystości przedszkolnych. Zamieszczamy wszystkie informacje dla rodziców i prezentujemy prace plastyczne dzieci z wszystkich grup wiekowych.
 • Przedszkole posiada 5 sal zabawowych, estetyczne łazienki
 • Sala zabaw ruchowych to pomieszczenie,w którym odbywają się zajęcia dodatkowe i zabawy ruchowe, w pomieszczeniu tym znajduje się też pianino, które jest wykorzystywane na zajęciach rytmiki
 • Każda sala wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb i wieku dzieci.
 • Na pierwszym piętrze są dwie jadalnie i pokój nauczycielski, gabinet zajęć dodatkowych
 • W przedszkolu jest również bogato wyposażonq sala integracji sensorycznej, w której odbywają się zajęcia terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne
 • Na 2 piętrze znajduje się gabinet terapii logopedycznej
 • Przedszkole jest systematycznie modernizowane i wzbogacane o nowy sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne.
 • Przedszkole jest wpełni wyposażone w pomoce do zabaw badawczych w różnorodnych dziedzinach
 • Systematycznie wzbogacamy pomoce do zajęć z elementów pedagogiki Montesorii oraz pomoce sensoryczne
 • Rodzice mają możliwość cotygodniowego kontaktu z wychowawcą grupy poprzez uczestnictwo w dyżurach nauczycielskich. Podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem mogą uzyskać informacje o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka.
 • Kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są także tzw. „zajęcia otwarte”, w których uczestniczą dzieci wspólnie z rodzicami. Jest to szczególna okazja, aby zaobserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej.