Logo Przedszkola w Mieroszowie Element górny

AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 124339 razy

Gabinet logopedy i terapeuty

Opublikowano: 13 listopada 2018

Terapia Pedagogiczna

Zajęcia terapii pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie prowadzi mgr Małgorzata Jasiak, nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapeuta pedagogiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej, w wymiarze 3 godz. tygodniowo.

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, mające na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca się na usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

Podczas pacy z dzieckiem stosowane są metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka:
– elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
– muzykoterapia
– bajkoterapia
– wybrane techniki relaksacyjne
– ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
– Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
– elementy Pedagogiki Zabawy

Terapia logopedyczna

Zajęcia terapii logopedycznej prowadzi mgr Alicja Kornalewicz, nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda.

Zadanie logopedy w przedszkolu polega na przygotowaniu dzieci do nauki w szkole pod względem prawidłowego rozwoju mowy. Ważne jest nie tylko bogate słownictwo oraz logiczna, składniowa i gramatyczna forma wypowiedzi, ale też czysta i wyraźną wymowa. Zaburzenia mowy dotyczą dużej części dzieci przedszkolnych.

Logopeda przedszkolny prowadzi zajęcia przede wszystkim z dziećmi 6, 5-letnimi. W miarę możliwości opiekuje się również młodszymi przedszkolakami.

Zadania logopedy w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie:
1. Diagnoza: prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy, diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej.
2. Terapia: prowadzenie terapii indywidualnej w wymiarze 9 godzin tygodniowo.
3. Profilaktyka: pogadanki dla rodziców, konsultacje logopedyczne, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, wychowanków i nauczycieli