Logo Przedszkola w Mieroszowie Element górny

AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 124328 razy

Ramowy rozkład dnia

Opublikowano: 13 listopada 2018

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie

 

Godziny Działania, zajęcia, treści wychowawczo – dydaktyczne oferowane dzieciom
 

PRZED REALIZACJĄ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

5.30-8.00

 

Rozpoczęcie dnia w przedszkolu.

Schodzenie się dzieci. Zabawy tematyczne, dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy indywidualne i w grupach. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

 

8.00-8.30

 

Zabawy dowolne, tematyczne, dydaktyczne, praca w zespołach i praca indywidualna z dziećmi. Przygotowanie do śniadania- porządkowanie zabawek. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa –Z- 30 MIN
8.30-9.00

 

Zabiegi higieniczne, kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno- sanitarnych, czynności samoobsługowe w WC i łazience.

ŚNADANIE

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, nakrywania do stołu. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

I-30 MIN

9.00-9.45

 

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, ruchowe, plastyczne…D- 1GODZ
9.45-11.00

 

Zabawy na świeżym powietrzu, spacery , wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Gry i zabawy ruchowe w sali – w przypadku złych warunków atmosferycznych. Zabawa ruchowa.11.00-11.30- P-1GODZ

 

11.00-11.30

 

 

Przygotowanie do II śniadania, zabiegi higieniczne w WC i łazience. Pełnienie dyżurów – nauka nakrywania do stołu.

II ŚNIADANIE

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – mycie zębów Nauka prawidłowego szczotkowania zębów.

Zabiegi higieniczne w WC i łazience. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk. I-30 MIN

11.30-13.00

 

Zabiegi higieniczne w WC i łazience. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk. Przygotowanie do odpoczynku. lub relaksacji

Poobiedni odpoczynek dzieci młodszych, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Dzieci starsze – ciche zabawy, słuchanie głośnego czytania zabawy inspirowane przez dzieci. zabawy tematyczne, zabawy dowolne. Działalność z inicjatywy dzieci, lub nauczyciela w sali lub na powietrzu. I- 1 GODZ

                                                                             Z- 30 MIN

 

 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

13.00-13.30

 

Grupy młodsze: odpoczynek.

Grupy starsze: Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych, zawody sportowe, zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Zajęcia kompensacyjno wspomagające. Diagnoza i obserwacje pedagogiczne.

Kontynuacja działalności edukacyjnej:
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,

13.30-14.30

 

Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne przed obiadem.

OBIAD (II danie)

Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw i surówek. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

Zabiegi higieniczne po obiedzie.

14.30-16.00 Zabawy na świeżym powietrzu. Własna aktywność dzieci, zabawy swobodne w sali. Zabawy, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Zakończenie dnia w przedszkolu.