Logo Przedszkola Górny element

AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 138054 razy

Ubezpieczenie NNW – informacja

Opublikowano: 16 września 2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży jest dobrowolne. Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie zajęć edukacyjnych na terenie placówki jak i udziału w wycieczkach w kraju (wyłączając wyjazdy zagraniczne).

W związku z powyższym, po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, Przedszkole nie dokonuje wyboru żadnej z ofert ubezpieczeniowych  i wybór ten pozostawia Rodzicom jako jedynym uprawnionym do ubezpieczenia swoich dzieci.

Z poważaniem

Iwona Schienke

Dyrektor Przedszkola