Logo Przedszkola w Mieroszowie Element górny

AKTUALNOŚCI

Najnowszy film:

zobacz wszystkie filmy»


Naszą stronę odwiedzono: 124339 razy

Druki do pobrania

Opublikowano: 13 listopada 2018

Kategoria: Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka

W szczególnym przypadku odbioru dziecka przez osobę nie wpisaną na stałe na listę upoważnionych w karcie prosimy o wydrukowanie i wypełnienie jednorazowego upoważnienia. Dokument należy dostarczyć najpóźniej wskazanego dnia rano przyprowadzając dziecko do przedszkola. Nie jest możliwy odbiór dziecka z przedszkola bez pisemnego upoważnienia sygnowanego przez rodzica. Dziecko będzie wydawane upoważnionym pełnoletnim osobom za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i okazaniu jednorazowego upoważnienia (druk w załączniku)

Kategoria: Procedura bezpieczeństwa dot. COVID-19

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

informujemy, że:

– Oświadczenia składane przez Rodziców  w poprzednim roku szkolnym są aktualne i obowiązują w roku szkolnym 2021/2022.

– Rodzice dzieci nowoprzyjętych, którzy nie składali oświadczenia zobowiązani są do złożenia go najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Oświadczenie należy wypełnić i dostarczyć drogą mailową lub wrzucić do skrzynki przy wejściu przedszkola. Druk znajduje się w załączniku. 

Wszyscy Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią „Informacji dla Rodziców/Opiekunów” oraz „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie” (w załączniku)